خدمات ما

کوره پخت رنگ
کوره پخت رنگ
قطعات بعد از پاشش رنگ وارد کوره ی پخت رنگ به طول چهارده متر می شود و به صورت کام پخته می شوند.
شستشوی اتوماتیک
شستشوی اتوماتیک
قطعات در ابتدای خط وارد کابین شستشوی اتومات به طول شش متر می شوند.
رنگ پودری
رنگ پودری
در مجموعه فلزپوشان مرجله پاشش رنگ به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام می شود

نمونه کارها