73-126-800-450-100خشک کن: در رنگ پودری بعد از اینکه زیر سازی قطعات روی ریل رنگ توسط مواد شیمیایی انجام شد باید قطعات به کابین خشک کن منتقل شوند.

آمار بازدیدکنندگان سایت

1.png0.png4.png1.png8.png1.png
Today3812
Yesterday6009
This month104181
Total104181
1398-08-29