مجموعه فلزپوشان از سال 1378 در صنعت خودرویی پا به عرصه خدمات رنگ پودری نهاد و تا کنون با بکارگیری تجهیزات بروز و دستگاه ها و تجهیزات مدرن به مشتریان خدمات رسانی نموده است...