گواهینامه ایزو 9001:2015 در زمینه رنگ پودری

رعایت شیوه نامه های استاندارد جهانی  ، توجه به مستند سازی در حین فرآیند های تولید ، خواسته های مشتری و حفظ کیفیت در بالاترین سطح ممکن از جمله موارد مورد توجه در مجموعه فلزپوشان قرن می باشد و بواسطه این امر ، این مجموعه موفق به کسب گواهینامه ایزو iso 9001:2015  از موسسه inspect  شده است .

مدیریت مجموعه فلز پوشان قرن همواره تلاش می کند با بهره گیری از دانش روز در زمینه مدیریت و کنترل فرایند های حین تولید ، ارائه خدمات با بالاترین سطح کیفی در مجموعه فلز پوشان انجام گیرد . 

گواهینامه ایزو 9001:2015

اصول و روشهای ساختاری گواهینامه ایزو 9001:2015

در این شیوه نامه استاندارد سازی گواهینامه ایزو 9001:2015 به کارگیری یک سیستم مدیریت کیفیت ، یک تصمیم استراتژیک برای سازمان است که به سازمان کمک می نماید تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و یک مبنای منطقی برای فعالیت های توسعه پایدار فراهم نماید.

مبنای بالقوه استقرار مدیریت کیفیت براساس این استاندارد بین المللی برای یک سازمان شامل موارد زیر می باشد:

الف) توانایی ارائه مستمر محصولات و خدماتی که الزامات مشتری، قانونی مقرراتی را برآورده می سازند

ب) تسهیل فرصت ها به منظور افزایش رضایت مشتری

ج)پرداختن به ریسک ها و فرصت های مرتبط با اهداف و محیط سازمان

د) توانایی اثبات انطباق با الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت iso 9001:2015 ، این استاندارد بین المللی می تواند توسط طرف های درون و برون سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

بستن منو